Connectivisme i TICs


Segons Siemens:

"El 'més' de la informació i la tecnologia avui dia, i la necessitat d'estar actualitzats, constituïx el clima que dóna origen al Connectivisme." (1)

"Les eines augmenten la nostra habilitat d'interactuar amb uns altres i fer coses. Les eines són extensions de la humanitat, augmentant la nostra habilitat per a externalitzar el nostre pensament en formes que podem compartir amb uns altres." (1)

"El Connectivisme és l'aplicació dels principis de xarxes per a definir tant el coneixement com el procés d'aprenentatge." (1)

"El Connectivisme reconeix la importància de les eines com un objecte de mediació en el sistema de la nostra activitat, però després s'estén suggerint que la tecnologia ocupa un paper central en la nostra distribució de la identitat, la cognició i, per tant, el coneixement." (1)

Per tant el connectivisme neix de la implantació massiva de les TICs i de l'abundància d'informació. El connectivisme abasta l'autoaprenentatge, l'aprenentatge informal, l'aprenentatge autònom i l'aprenentatge formal. Es un aprenentatge universal, lliure i democràtic. La proposta connectivista és difícil d'exemplificar, ja que es tracta entorns personals d'aprenentatge, interconnexió de nodes d'informació, ús de les eines de la web social 2.0, en lloc d'entorns virtuals d'aprenentatge. Algunes de les eines que s'utilitzen per a aquest tipus d'aprenentatge, a més dels cercadors, són Google Docs, YouTube, FaceBook, Twitter, Flickr, blocs, wikis… Gran part de l'aprenentatge d'aquest tipus que pugui estar produint-se en aquests moments, és aprenentatge informal, difícil de rastrejar i localitzar. Un exemple d'educació formal pot ser el Curs sobre Entorns Personals d'Aprenentatge, Xarxes i Coneixement que ofereixen, en un curs obert, Stephen Downes, Dave Cormier i George Siemens. El curs es va iniciar el 13 de setembre i està patrocinat pel Technology Enhanced Knowledge Research Institute (TEKRI) de la Universitat de Athabasca. L'enllaç al curs: http://connect.downes.ca/.

Personal_Learning_Envronments_Networks_and_Knowledge_PLENK_2010.png

(1) Versió en angles: http://connectivism.ca/blog/2008/08/what_is_the_unique_idea_in_con.html
Versió en castellà: http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2009/01/14/conectivismo-siemens/