L'APRENENTATGE SIGNIFICATIU
ausubel.gif
David Ausubel és el creador de la teoria de l’aprenentatge verbal significatiu, juntament amb els seus col·laboradors, en especial J.D Novak.
La idea principal és que l’aprenentatge significatiu es produeix quan qui aprèn construeix, a partir de la seva experiència i coneixements anteriors, el nou conjunt d’idees que es disposa a assimilar.
El concepte d’aprenentatge significatiu fa referència als aspectes complexos de l’aprenentatge verbal i la comprensió i resolució de problemes, processos normalment presents en les activitats de classe. Aussubel estableix la distinció entre els diferents tipus d’aprenentatge, d’acord amb dos dimensions:
  1. La dimensió aprenentatge per recepció – descobriment: es refereix a la naturalesa dels procediments d’ensenyament que intenten promoure l’aprenentatge.
  2. La dimensió aprenentatge repetitiu – significatiu: es refereix al tipus d’aprenentatge que realitza l’alumnat que, d’acord amb els autors, pot situar-se en un continu des de l’aprenentatge purament memorístic fins al significatiu. Té a veure amb les estratègies utilitzades per l’aprenentatge o la incorporació dels coneixements de què es tracti per part de l’alumnat.