Es tracta d'una teoria situada al llindar entre el cognitivisme i el constructivisme amb una vocació terapeútica.
La qüestió seria si és possible construir entorns educatius amb TIC que pugen oferir experiències equivalents als tractaments personalitzats i presencials com els plantetjats en aquesta teoria.